Over Vincent

Professioneel is persoonlijk – persoonlijk is professioneel

Vincent is analytisch, betrokken, gedreven, resultaatgericht. Hecht aan focus, heeft oog voor inhoudelijke consistentie en samenhang. Organisatiesensitief, empathisch, oog en gevoel voor organisatie in de boven- en onderstroom.

Als verbinder staat hij tussen mensen met verschillende belangen en belevingen. Hij hecht aan de menselijke maat, is helder en direct in communicatie. Vincent werkt transparant, niet vrijblijvend en staat te boek als integer, respectvol en veilig. Werken met de inzet van de kwaliteiten van de betrokken professionals en leidinggevenden staat voorop.

Ik heb er plezier in om een relevant resultaat neer te zetten. Om dat samen in een gezamenlijk proces te doen met betrokkenheid van de betreffende spelers. En om daarbij ieders kwaliteiten, kennis en kunde zo goed mogelijk te benutten.

In de samenwerking combineert Vincent altijd inhoudelijke en relationele uitdagingen waarbij hij hecht aan inhoudelijke helderheid en consistentie, bijvoorbeeld tussen richting, inrichting en verrichting. En dat altijd in relationele verbinding met en tussen partijen. Het afstemmen van beelden, verwachtingen en belangen vraagt om goede relaties waarin op basis van inhoud met elkaar wordt gepraat.

Kennismaken?

Lijkt me leuk. Bel me!