Resultaat halen, project realiseren, voortgang boeken … daar sta je als organisatie voor. En als leidinggevende draag je daarin verantwoordelijkheid. Dat klinkt redelijk … en tegelijkertijd weten jij en ik dat de realiteit complexer is. De broodnodige communicatie laat soms te wensen over, het gedrag van mensen is niet altijd effectief.

Het draagvlakmodel benoemt elk van deze factoren in termen van HET, IK en WIJ.

De HET factor betreft de zakelijke, inhoudelijke, organisatorische of technologische inzet. Er moet iets gerealiseerd, gedaan, geregeld of behaald worden. Van belang is dat doel en aanpak goed doordacht en consistent zijn bepaald. Zonder dat neemt de kans op ruis snel toe.

Betrokken professionals en leidinggevenden worden natuurlijk geacht resultaat te leveren, zich in te zetten. Zij zijn ook mensen die wensen en zorgen hebben, verlangens koesteren, voorkeuren en allergieën hebben, enz. Die kleuren hun houding en gedrag in. Dat heet in het draagvlakmodel de factor IK.

Realisatie van het beoogde resultaat in en tussen organisaties heeft effectieve communicatie en samenwerking nodig tussen professionals en leidinggevenden. Jij en ik zien dat dat niet altijd zo loopt. Uiteenlopende beelden en belangen worden gekoesterd maar niet uitgesproken. Dat komt openheid en vertrouwen niet tegoed. De collectieve kant heet in het draagvlakmodel de WIJ factor.

Twee opmerkingen hierbij nog.

Ten eerste beïnvloeden de factoren elkaar over en weer.

HET en IK zijn nauw verbonden. Hoe vager de zakelijke inhoudelijke HET factor, hoe meer ruimte voor eigen inkleuring en interpretatie op de factor IK. Andersom bepaalt IK natuurlijk in hoge mate de HET factor. Dat zie je gebeuren in  bijvoorbeeld het sociaal domein. Ieder heeft zo zijn eigen beeld wat met zelfredzaamheid van de cliënt wordt bedoeld.

Als de factor HET teveel ruimte laat voor eigen inkleuring en interpretatie, is er grote kans op ruis op de factor WIJ. Dan ontbreekt een voldoende gedeeld of gemeenschappelijk beeld. Er is dan geen of te weinig eenduidige focus op HET.

Voor het behalen van resultaat is op WIJ open communicatie en samenwerking tussen betrokken professionals en leidinggevenden nodig. Dat is niet vanzelfsprekend. In de onderstroom is voelbaar dat mensen op IK beelden en belangen hebben, een verleden met zich mee dragen. Dat mogen benoemen én werken aan gedeelde beelden focus zijn cruciaal om op HET tot resultaat te komen.

Ten tweede bevinden de factoren zich in een context.

De maatschappelijke omgeving, de  organisatie met haar cultuur en verleden, het krachtenveld van spelers en belanghebbenden, de taal van het vakgebied … het geeft geur, kleur, grenzen en spelregels mee. Daarmee moet rekening worden gehouden.

 
Meld je aan voor een koffiesessie via onderstaande knop om hierover eens met elkaar van gedachten te wisselen en hoe hier mee om te gaan.

Kom ook naar de koffiesessie