Recente projecten

Enkele projecten waar ik de afgelopen periode aan heb gewerkt:

Opdracht gemeentelijk KCC

Vraag bij aanvang opdracht: kun je snel een plan van aanpak voor KCC maken? Ja, dat kan en … zo’n plan verdwijnt snel in de bureaulade. Daarom eerst de huidige situatie in beeld gebracht en analyse met betrokkenen doorgesproken. Van daaruit realistische doelstellingen bepaald, getoetst en uitgewerkt. Daarop plan van aanpak gemaakt en getoetst bij en verrijkt door betrokkenen. Dat is vervolgens uitgevoerd.

Team sociaal domein Beschut Werk

Leidinggevende vermoedde een cultuurprobleem in een team dat beschut werk dat niet lekker liep. Teamleden bleken uiteenlopende beelden van het verdienmodel te hebben, waardoor er ruimte voor ruis en misverstand was en de samenwerking inderdaad niet goed verliep. In de aanpak is gewerkt aan verheldering van het businessmodel. Tegelijkertijd is besproken hoe ieders kwaliteiten beter kunnen worden benut en is de onderlinge communicatie verbeterd.

Landelijke vereniging

Landelijke brancheorganisatie in verandering wilde ondersteuning bij uitwerking van HRM-beleid. Het bleek evenwel niet duidelijk wat die de verandering behelsde. Omdat er daarmee geen helder kader voor HRM was, is eerst de strategie verder uitgewerkt. Ondertussen zijn de kwaliteiten van de personeelsleden verhelderd en is gewerkt aan opening van de onderlinge communicatie. De verbinding tussen bestuur en bureau is verbeterd en de rolverdeling en communicatie binnen het bureau is bijgesteld. Nu kan het HRM-beleid worden gevormd.

Agenda ICT en informatievoorziening

ICT werd steeds meer knelpunt in sociaal domein. Vraag was: stel agenda op. Beelden en verwachtingen bleken sterk uiteen te lopen. Die kwamen voort uit verschillende opvattingen over beleid en bedrijfsvoering. Het gesprek daarover tussen spelers op gang gebracht aan de hand van thema’s. De agenda voor ICT was daarna vrij snel gemaakt, uitmondend in een implementatieplan.

Team Financiën

Het team Financiën was uit een fusie gevormd. De communicatie en samenwerking liepen nog niet lekker. Met het team zijn doelen, resultaten, processen en rolafbakening besproken en verhelderd. Parallel heeft het team haar verbinding met de interne klanten herzien en de communicatie binnen team versterkt. Dat kon mede door ieders individuele kwaliteiten te verkennen en bespreken.

Weten wat ik voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met me op voor een vrijblijvende kennismaking.