Intervisie…maar wat gaan we doen dan?

Vanaf  11 april start ik met een intervisie-cyclus. Voor jou, de professional die aam het werk is in de gemeentelijke sector.

Je bent druk in je opdracht, je zet je in voor de klus… en er knaagt wat…. het stroopt, het komt niet voldoende op stoom, mensen gaan er niet echt voor. Het draagvlak is beperkt…..Dan is het fijn om af en toe met gelijkgestemden te sparren, van andere professionals te horen hoe zíj er tegenaan kijken. Dáár is intervisie voor bedoeld: een georganiseerd gesprek tussen professionals zoals jij, werkzaam in dezelfde gemeentelijke sector.En daarom organiseer ik dit jaar een intervisie-cyclus: om met elkaar tot meer draagvlak te komen, in ieders eigen opgave, project of opdracht.

Het zijn  bijeenkomsten en elke keer is het anders

Het Draagvlakmodel wordt op de achtergrond als referentiekader gebruikt. Elk van de bijeenkomsten zal een eigen accent hebben:

1e bijeenkomst
Introduceren, verkennen en voorzichtig toepassen van het Draagvlakmodel met de factoren HET, IK en WIJ.
Resultaat: Verkennen van je eigen handelen en leren spelen met het Draagvlakmodel (het is maar een hulpmiddel); gemeenschappelijke taal voor intervisie ontwikkelen.

2e bijeenkomst
De invloed van de persoonlijke factoren (de IK factor) van degenen waarmee je werkt én van jezelf op zowel resultaat als op communicatie, groepsdynamiek en samenwerking.
Resultaat: het belang zien van uit- en doorvragen op opvattingen, meningen, aannames enz. van de mensen waarmee je in je opdracht werkt. Je krijgt manieren aangereikt om dit te bereiken. Daarmee zie je hoe je de IK factor aanwendt om gerichter aan gewenst resultaat te kunnen werken.

3e bijeenkomst
Accent op communicatie, op de WIJ factor.
Resultaat: je zieet het belang van adequate communicatie voor draagvlak. Je krijgt bewust aandacht voor communicatie op inhoud (concreet of vaag, smart of vrijblijvend) en de manieren van communiceren. Je ziet daarmee de effecten op resultaat en draagvlak.

4e bijeenkomst
Accent komt op jou te liggen deze bijeenkomst.
Resultaat: je zal je meer bewust zijn van je eigen rol in effectiviteit op resultaat en draagvlak.

5e bijeenkomst
Terugblik en vooruitblik
Resultaat: de verworven inzichten worden op een rij gezet en de accenten zullen worden benoemd om ieder voor zich tot beter draagvlak te komen.

De werkwijze van elke bijeenkomst zal in de regel zijn om – na een korte inleiding – met een case van jouzelf of van een van de andere deelnemers aan de slag te gaan. De werkvormen zullen variëren. We stellen elkaar bijvoorbeeld vragen of gaan even ‘roddelen’. Ook rollenspel of video-interactie-begeleiding kunnen tot de mogelijkheden behoren.

Meer informatie of aanmelden?

Meer informatie vind je  op de pagina over intervisie. Hier kan je je onderaan de pagina ook aanmelden.

Plaats een reactie