Hoe werkt dat 80/20 principe

In de loop van de jaren ben ik er van overtuigd geraakt dat de oorzaak van lastige problemen niet zozeer in de zakelijke of inhoudelijke kant gezocht moet worden. Niet omdat de inhoud niet belangrijk is – integendeel. Daarin ligt het gemeentelijk bestaansrecht! Er moet beleid gerealiseerd worden, resultaat behaald. Maar juist dát lukt nou niet altijd even makkelijk.

Probleem is niet de inhoud maar de communicatie óver de inhoud

Inhoud is belangrijk maar het probleem zit meer in de manier van communicatie of non-communicatie, in soms gebrekkige samenwerking en/of niet-effectief gedrag. Managers en professionals zeggen aan de vergadertafel “ja” tegen visie, beleid, plannen – dus “ja” tegen goede voornemens.

Ieder zijn eigen waarheid

Maar zij hebben daarbij elk hun eigen beelden, veronderstellingen en verwachtingen – en die kunnen behoorlijk verschillen! Daarover spreken zij echter weinig. Ja ja, er wordt veel gepraat en overlegd … maar eigen beelden uitspreken, elkaar bevragen, verwachtingen bij elkaar toetsen – dat gebeurt weinig. Er zijn dan veel individuele beelden en weinig gemeenschappelijke beelden die als gezamenlijk perspectief dienen en worden gedragen. En zo kan het gebeuren dat er soms veel projecten zijn met weinig samenhang, dat beleid niet concreet wordt, dat we vertraging of budgetoverschrijding oplopen.

Het 80/20 principe: HET WIJ en IK niet in evenwicht

In termen van het driehoeksmodel is de balans tussen HET WIJ en IK zoek. Laat me dat even uitleggen ….

Het Driehoeksmodel onderscheidt 3 factoren:

  • HET – Dit zijn de nuchtere zakelijke factoren zoals inhoud, procesinrichting, rolverdeling, ICT, enz.
  • Resultaat vergt coördinatie en dus communicatie en samenwerking. Dat is WIJ: al dan niet adequaat communiceren en samenwerken in organisatie, team of projectgroep.
  • IK gaat over bijdrage, kennis, vaardigheden van de individuele professional of leidinggevende. Over individuele beelden en verwachtingen – en houding en gedrag.

Het probleem zit niet zozeer op HET (20%), maar in de manier waarop met we daarmee omgaan op Ik en WIJ (80%). Er wordt veel overlegd op WIJ, ieder heeft op IK zijn of haar eigen beelden. Er gaat veel energie naar WIJ en IK maar HET ligt er op inhoud, aanpak of resultaat soms wat verloren bij … Dat is het 80/20 principe. Willen we onze goede voornemens echt omzetten naar tastbaar resultaat, dan moeten we het anders doen.

Praktische handvatten: de Driehoeksaanpak

De Driehoeksaanpak biedt je daarvoor praktische handvatten. Cruciaal is dat je het 80/20 principe vóór je laat werken – in plaats van tégen je. In de training “De Driehoeksaanpak” leer je:

  • hoe je het 80/20 principe vóór je laat werken
  • wat je op HET anders moet doen
  • hoe je in WIJ de communicatie over de inhoud effectief kunt maken
  • wat dat op IK van elk van de betrokkenen vraagt
  • en krijg je een 7 stappen aanpak mee om goede voornemens in tastbaar resultaat om te zetten.
    De training wordt gegeven op een praktisch tijdstip tussen 16 en 20 uur – met diner.

De training wordt gegeven op een praktisch tijdstip tussen 16 en 20 uur, met diner.
Geef je snel op! Er zijn maar 20 plaatsen!
Meer informatie over de workshop vind je hier.

Gelijk aanmelden kan via onderstaand formulier.
{a2117ar20716}

Plaats een reactie