Draagvlak met resultaat…dat klinkt goed!

Maar de praktijk is weerbarstig. Daarbij speelt de 80/20 paradox een belangrijke rol. Ik wil je dit nu en op een later moment illustreren aan de hand van 3 actuele voorbeelden:

1. Een inspirerende TED talk van Eric Berridge, CEO van een groot software bedrijf, die heilig gelooft in het belang van de menselijke factor.
2. De constatering in Binnenlands Bestuur begin april 2018, dat de digitalisering van de Nederlandse overheid stokt.
3. De inzet van de stichting Digitale Overheid om de menselijke aspecten van de digitalisering van de overheid te belichten

Vandaag voorbeeld 1: de menselijke factor

Ik had nog niet eerder gehoord van Eric Berridge, tot ik een link naar een TED talk doorgestuurd kreeg. Eric Berridge is CEO van een groot softwarebedrijf. Hij vertelt dat zijn bedrijf jaren terug de fixatie van STEM heeft verlegd naar de zgn. ‘humanities’. STEM staat voor:

•        Science
•        Technology
•        Engineering
•        Mathematics

Humanities zijn in dit geval o.a. musici, psychologen of yogaleraren. Volgens Berridge zijn humanities met hun oog voor de  menselijke kant net zo belangrijk in zijn bedrijf als STEM. Hij vertelt anekdotisch hoe hij met collega’s in een bar hun wanhoop deelden over een groot project dat bij een grote klant niet goed liep. De barman zei dat hij wel een oplossing zag.

Om lang verhaal kort te maken: barman Jeff wist het dreigende conflict om te buigen naar een nog inniger samenwerking. Jeff deed dat door vragen te stellen – heel andere vragen dan de mensen van science, technology, engineering en mathematics zouden stellen. De effectiviteit van Jeff op inhoud, relatie en commercie was de aanzet voor koersverandering van dit grote softwarebedrijf. Nu is de helft van de mensen geen ingenieur of softwareontwikkelaar, maar musicus, gymleraar of historicus. En het bedrijf is sindsdien vertienvoudigd in omvang en omzet.

Terug naar de 80/20 paradox

• 80% van problemen bij beleidsvorming, projecten of implementatie (HET) komt voort uit menselijke factoren zoals communicatie en samenwerking (WIJ) en houding en gedrag  (IK)

• Toch is de aanpak nog altijd gericht op de 20% waar inhoud, aanpak, formatie of technologie onder vallen

Eric Berridge schetst een manier om uit de 80/20 paradox te stappen. Hij noemt het een kolossale vergissing om STEM te overwaarderen en de ‘humanities’ te onderwaarderen. Dat is – door de bril van het Draagvlakmodel – natuurlijk een waarheid als een koe. Niet omdat we in de overheid meer musici of psychologen moeten aannemen. Wel omdat de barman van Eric Berridge op inhoud (HET) het goede gesprek heeft gevoerd, zich kwetsbaar heeft opgesteld (IK) en vanuit oprecht contact samenwerking met de klant (WIJ) tot heeft gebracht.

Hier word ik nou blij van!

Je begrijpt dat dit mij aanspreekt. Maar belangrijker is dat het jou zou moeten aanspreken. Want jij ziet het toch ook om je heen gebeuren: 80% inhoud, procedure en formaliteit en 20% weinig goed gesprek. Die omgeving is misschien lastig te veranderen maar jij kunt wat anders doen. Daarom deze blog.

In een volgende blog ga ik in op punt 2, de stokkende digitalisering van de Nederlandse overheid en de inzet van de stichting Digitale Overheid om de menselijke aspecten van de digitalisering van de overheid te belichten.

Hierbij nog even de link naar de Ted talk.

Plaats een reactie