Commitment, consent of vetorecht….

Menig bestuurder en manager wil graag draagvlak voor aanpak en resultaat. Maar wat is draagvlak dan? Sinds kort noem ik mijzelf draagvlakexpert. Dan zal ik er wel wat van weten en over te zeggen hebben. Toch?

Draagvlak als utopie

Hebben we het bij draagvlak dan over een resultaat dat stevig stáát? En dat actief wordt gesteund door betrokkenen? Een resultaat dat door hen wordt verdedigd in discussies omdat ze het intrinsiek steunen en menen? Dat is een utopie. Zoveel eensgezindheid komt in de praktijk nauwelijks voor. Spelers in een krachtenveld hebben uiteenlopende ideeën, zienswijzen en belangen. Als een resultaat stevig stáát, dan is het zelden zo dat iedereen het er van harte mee eens is.

Draagvlak voor verwaterd resultaat

Aan de andere kant hebben we het misschien over een resultaat waaraan de meeste betrokkenen zich kunnen verbinden, maar dat op inhoud of opzet vlees noch vis is. Dan hebben we wel resultaat met draagvlak – maar het resultaat is niet hartverwarmend of enthousiasmerend, en betrokkenen zijn er niet echt vóór maar ook niet echt tégen. Het resultaat is onder dreiging van een veto van een van de actoren zo verwaterd dat het weinig karakter meer heeft.

Draagvlak met ballen

Is het dan óf resultaat óf draagvlak? Nee, ergens tussen deze twee uitersten zit een variant waarin er een stevig resultaat wordt behaald dat door de meeste betrokkenen wordt gesteund. Dat is een resultaat dat door de actoren in het krachtenveld goed is doorgesproken in achtereenvolgende fasen van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Daarbij zijn argumenten uitgewisseld, belangen verdedigd, compromissen gesloten. Vanuit oprechte betrokkenheid bij het onderwerp hebben de actoren tegelijkertijd de waarde van het resultaat bewaakt. Actoren onderkennen dat teveel water bij de wijn niet goed uitpakt.

Draagvlak met commitment en consent

Dan komen commitment en consent samen. Terwijl commitment voor oprechte betrokkenheid staat, betekent consent dat betrokkenen hun instemming geven. Consent betekent niet dat iedereen het er helemaal mee eens is. Consent wordt verkregen doordat in gelijkwaardigheid is gesproken, geluisterd en is afgewogen. Actoren voelen zich gehoord, hun inbreng is gerespecteerd. Actoren hebben waardering voor elkaar én voor het proces dat zij hebben doorlopen. Dat is de basis om instemming te geven, ook al zouden ze het resultaat op onderdelen graag anders zien.

Draagvlakexpert

We kunnen dus eigenlijk met elkaar wel concluderen dat draagvlak geen makkelijk begrip is. Laat staan dat het makkelijk te verkrijgen is. Daarom ben ik dan ook de draagvlakexpert en neem je graag mee in mijn maandelijkse nieuwsbrief in de wereld van draagvlak en hoe je er kan komen. Komende bericht laat ik je via een interview verder kennismaken met mij en waarom en wat ik doe wat ik doe.

Mijn nieuwsbrief ook ontvangen?

Meld je dan aan via onderstaand formulier:

download hier mijn
7 tips voor draagvlak
dit veld niet invullen s.v.p.

1 gedachte over “Commitment, consent of vetorecht….”

Plaats een reactie