Een angstcultuur begint in het binnenste van ons brein. Vanzelf.

...en het medicijn heet leiderschap." - Aldus Ben Tiggelaar in het NRC van 30 juni jl.

Nu ben jij leidinggevende, projectleider, adviseur, medewerker … en je wilt een bepaald resultaat halen. Zoals ik nu als projectleider KCC resultaat een bepaald resultaat wil behalen, namelijk: een KCC realiseren per 1 januari 2018.

Je hebt daarbij andere mensen nodig. En meer specifiek: je hebt ander gedrag van die mensen nodig. Maar … je leidinggevende, je collega, medewerkers .. ze vinden verandering lastig, laat staan wanneer ze hun gedrag moeten gaan aanpassen. Dat is pas moeilijk en eng. Mensen hebben angst om een ander gedrag te tonen.

Verandering is eng!

Nu ben jij leidinggevende, projectleider, adviseur, medewerker … en je wilt een bepaald resultaat halen. Zoals ik nu als projectleider KCC resultaat een bepaald resultaat wil behalen, namelijk: een KCC realiseren per 1 januari 2018.Je hebt daarbij andere mensen nodig. En meer specifiek: je hebt ander gedrag van die mensen nodig. Maar … je leidinggevende, je collega, medewerkers .. ze vinden verandering lastig, laat staan wanneer ze hun gedrag moeten gaan aanpassen. Dat is pas moeilijk en eng. Mensen hebben angst om een ander gedrag te tonen.Hierover schreef Ben Tiggelaar in NRC Handelsblad onlangs een interessante column. Hij besprak het fenomeen angstcultuur – een cultuur waarin mensen zich niet durven uitspreken. Die angst is eigenlijk heel normaal, zegt hij. Het menselijk brein is allereerst een overlevingsmachine die ervoor moet zorgen dat het niet fout gaat met ons en onze groep. Daarbij gaat het volgens gedragswetenschappers – zo vertelt Ben Tiggelaar – … Lees verder…

Cultuur veranderen via de inhoud. Ik laat je zien hoe!

In deze blog vertel ik je hoe je het denken en doen van medewerkers en leidinggevenden kunt beïnvloeden, zonder een officieel cultuurtraject te doen. Ik borduur voort op mijn verhaal over de vakinhoudelijk, betrokken, doenerige en ieder-voor-zich P1 cultuur.  Ik heb je laten zien, dat die niet tegemoet komt aan de vereisten voor een KCC zoals transparantie en betrouwbaarheid van processen van gedrag. Dat P1 wel veel goeds in zich heeft maar dat we daar bovenop P3 cultuur nodig hebben (resultaat- en procesverantwoordelijkheid, onderlinge afstemming en samenwerking). (zie vorige blog) De kanteling van P1 naar P3 kan, door de balans tussen de 3 factoren van het Driehoeksmodel te veranderen. Dat doe ik door de factor HET meer gewicht te geven, tot focuspunt te maken.Als projectleider bereid ik een nieuw KCC voor. Vanaf januari 2018 gaan medewerkers KCC meer direct vragen beantwoorden danwel de beantwoording meteen in een proces zetten. Daarvoor hebben … Lees verder…

Wat drijft mensen, wat vermijden ze en waarom doen ze dat?

Een dezer dagen geef ik een presentatie aan directie en middenkader over het plan van aanpak voor het KCC, een Klant Contact Center. Over een KCC wordt al jaren gepraat en nu gaat het echt gebeuren. Mijn verhaal bestaat uit 3 delen:1. Feitelijke stand van zaken: wat heb ik gezien, wat willen we wat is de opgave2. De heersende manier van kijken. Noem het cultuur: wat drijft mensen, wat vermijden ze en waarom doen mensen dat3. Plan van aanpak met stappen, aanpak, planningP1  – vakinhoudelijk perspectiefIk zoom vandaag in op het 2e punt, de manier van denken en werken. Ik deel in mijn presentatie welke manier van denken en doen ik aantref – zo je wilt welke cultuur bestaat er nu. Ik noem deze bepalende manier van denken en doen P1 – afkorting voor Perspectief 1. P1 is niet uniek voor deze gemeente, P1 kom je in veel gemeenten tegen.Maar … Lees verder…

Een kort verslag over mijn eerste training

Afgelopen 16 mei gaf ik een eerste training waarbij ik professionals en sleutelfiguren in de gemeentelijke wereld kennis heb laten maken met mijn Driehoeksmodel. Uitgangspunt voor de training is om te kijken naar de effectiviteit van ons als gemeentelijke organisatie; hoe zetten we goede voornemens als beleid, plannen, uitgangspunten, etc. om naar tastbaar resultaat.Voor de effectiviteit is het van belang dat de drie factoren in de de Driehoek balans zijn. Dit hangt samen met de 80/20 paradox.Na afloop van de training vertelden een aantal van de deelnemers wat zij van de training vinden en gaan meenemen in hun werk.”Ik vind het heel knap van Vincent dat hij de vragen uit de groep direct kon toepassen in zijn model . Hij liet zien dat het niet zomaar een kunstje is, maar kon het ogenblikkelijk een plek geven en dat laat daarmee dus zien dat het model werkt.” – Krista Nieborg”Wat ik … Lees verder…

KCC weg ermee?!

De titel van deze blog duidt op discussie over de (on-)zin, doel en rol van een KCC, een Klant Contact Centrum. Ik wil je graag meenemen in het proces dat ik als projectleider KCC doorloop, aan de hand van één van de 7 stappen die ik hanteer in mijn Driehoeksaanpak, namelijk ‘diagnose stellen’.Een voorbeeld uit de praktijkSinds pakweg 6 weken ben ik projectleider KCC bij een gemeente (zie mijn Linkedin profiel voor de naam). Voor deze opdracht hebben we drie fasen benoemd, namelijk:- Het opstellen van een Plan van Aanpak met agenda – Vervolgens het opstellen van een Bedrijfsplan – En als laatste uiteraard de implementatieAgendavormingOp dit moment zijn we in deze eerste fase bezig met de agendavorming. Hierin is bijvoorbeeld opgenomen: – welke inhoudelijke thema’s moeten worden meegenomen – op welke punten moet welke koers worden uitgezet – waarop zullen keuzes moeten worden gemaakt met besef van mogelijke consequenties … Lees verder…

Transitie in het sociaal domein, hoe realiseer je dat?

“Kun je de agenda informatievoorziening sociaal domein maken?” werd me vorig jaar door een gemeente gevraagd.Daarmee lag de uitdaging op tafel om de informatievoorziening van de bestaande kolommen WMO, Jeugd en Participatie tot een samenhangende klantgerichte opzet te brengen. Een opgave waar alle gemeenten voor staan in het kader van de transities in het sociale domein. Een belangrijk onderdeel hiervan is de integrale intake. Deze intake levert voordelen op voor de inwoners én voor de gemeente. Maar het is wel iets waar menig professional bij de lokale overheid mee worstelt.Persoonlijke beleving versus de feitenToen ik enkele professionals over de integrale intake sprak, kreeg ik te horen dat hij (of zij) al klantgericht werkt en zo integraal mogelijk kijkt. Dit is echter beleving op Ik-niveau, dus vanuit het persoonlijke perspectief van de professional zelf. “Doe ik mijn soms werk niet goed?”, “Wordt mijn inzet en betrokkenheid betwijfeld?”, zo werd ook wel … Lees verder…