aanmelden voor de koffie-ochtend

Ja, ik kom voor de koffie
Vermeld d voor welke datum je komt. 9 mei, 20 juni, 19 september, 31 oktober of 12 december
dit veld niet invullen s.v.p.