Resultaten halen, projecten realiseren, voortgang boeken...

Daar sta je als organisatie, als leidinggevende voor. Tegelijkertijd weten jij en ik dat de realitiet soms wat weerbarstiger is. De inhoud moet kloppen, en organisatie en technologie moeten geregeld zijn. Communicatie en samenwerking lopen niet vanzelf. En mensen gedragen zich niet altijd zoals jij zou willen...

Hard aan het werk en... doelen en resultaten raken uit beeld

- implementatie en realisatie gaan moeizaam
- verandering van werkwijzen en rollen zijn noodzakelijk, maar gaan niet vanzelf
- medewerkers bewegen langzaam en praten niet écht met elkaar

Daar komt Vincent Aalbers dan van pas!

Resultaat | Verbinding | Betrokkenheid

Resultaat

Vincent helpt je om de focus op resultaat weer scherp te stellen. En werkt vanaf het eerste moment actief aan realisatie van het gewenste resultaat. Dat is behulpzaam als beleid of strategie onvoldoende duidelijk is. Dan kan er ruis ontstaan – en uit ruis komt ‘gedoe’ voort. Teveel langs elkaar heen praten, te weinig voortgang en resultaat. Vincent herstelt de focus op resultaat.

Verbinding

Vincent helpt je om verschillende spelers en belanghebbenden met elkaar te verbinden. Faciliteert je om tot een gemeenschappelijk beeld van probleem en oplossing te komen. Stimuleert open communicatie. Betrokkenen hebben nu vaak uiteenlopende beelden en belangen en praten dat niet voldoende door. Daardoor is er geen gedeeld beeld over zowel probleem als oplossing. Vincent verbindt op inhoud en relatie.

Betrokkenheid

Vincent stimuleert mensen om actief betrokken te zijn bij ontwikkeling, verandering en vernieuwing. Om talent en kwaliteit in te zetten. Het komt nu vaak voor dat medewerkers en leidinggevenden zich niet uitspreken, geen keuzes maken en/of de verantwoordelijkheid daarvoor buiten zichzelf leggen. Vincent boort kennis, kunde en kwaliteit van mensen aan.

Draagvlakexpert als projectleider, adviseur of procesleider

Vincent werkt toe naar resultaat met draagvlak

Projectleider

Vincent neemt als projectleider de resultaatverantwoordelijk op zich. Hij werkt aan duidelijke koers en resultaat op zakelijk vlak. Neemt mensen daarin mee en houdt het proces in de gaten op verloop, voortgang en resultaat. Confronteert en faciliteert waar nodig. Draagt zorg voor open communicatie met en tussen betrokkenen over het project, de voortgang en de resultaten.

Adviseur

Als adviseur denkt en werkt Vincent ‘hands-on’ met jou als opdrachtgever mee aan voorbereiding en realisatie van het beoogd resultaat,  om tot heldere koers en focus te komen. Faciliteert in het proces en let op voortgang en resultaat. Werkt aan het creëren van gedeelde beelden en zienswijzen. Stimuleert gesprek en uitwisseling; confronteert en faciliteert waar nodig.

Procesbegeleider

Als procesbegeleider ondersteunt Vincent jou als opdrachtgever en de organisatie op jullie pad naar heldere focus en resultaat. Stelt vragen over inhoud en proces. Faciliteert het gesprek. Spiegelt patronen van communicatie en gedrag. Brengt alle betrokkenen zoveel als mogelijk in positie om hun  rol te kunnen spelen.

Meer weten over Vincent en zijn werk?

Klik dan op onderstaande knoppen